Uw Mening - Ombudsdienst - Patiëntenrechten - Ethische Code

Uw mening

De kwaliteit, de veiligheid van de zorgen alsook de welzijn van de patiënten en hun naasten ligt Valisana nauw aan het hart.

 

U bent patiënt of aanverwante, en bijdragen aan de verbetering van de zorg is belangrijk voor u ? U bent bereid om uw ideeën te delen ? Of uw ervaring bij ons kan gunstig zijn om het functionneren van onze diensten te verbeteren ? Via onderstaand formulier of QR Code hiernaast geeft u de gelegenheid uw mening aan ons door te geven.

Al uw ideeën, suggesties of verklaringen van incidenten zullen bestudeerd worden ter verbetering van onze zorgkwaliteit.

Bemiddeling

Indien u een klacht heeft betreffende een arts, verpleegkundige of een andere medewerker, moedigen wij u aan om in eerste instantie dialoog aan te gaan met de betrokken persoon of zijn overste. Meestal kunnen misverstanden zo opgelost worden.

Op elk ogenblik of wanneer geen oplossing gevonden is, heeft de patient de vrijheid om de bemiddelaar te contacteren van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg (www.pfcm-opgg.be) tenzij tijdens de permanentie ( 1x/week), tenzij per briefwisseling (Verenigingstraat 15 te 1000 Brussel), tenzij telefonisch 0800/99.062 of per e-mail naar plainte2@mediatio.be

CHARTER RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PATIËNT BIJ VALISANA

Uw gezondheid en welzijn staan centraal in de bekommernissen van de zorgverleners en medewerkers van Valisana. Kwaliteit en veiligheid zijn onze dagelijkse zorg. Van onze kant verwachten wij van u een volledige en actieve samenwerking en de naleving van bepaalde regels die essentieel zijn voor het goede verloop van de zorg.

Respect voor de patiënt betekent voor ons:

 • zorgen voor doeltreffende en relevante zorg
 • zorgen voor uw comfort en veiligheid
 • uw recht op privacy en intimiteit respecteren
 • alle rechten van de patiënten respecteren
 • zorgen voor toegankelijkheid en continuïteit van de diensten
 • u hulp, informatie en bijstand verlenen
 • u en uw dierbaren met hoffelijkheid en hartelijkheid onthalen
 • elke vorm van discriminatie elimineren
 

Op het vlak van de zorg stellen wij alles in het werk om:

 • geïndividualiseerde kwaliteitszorg te bieden op basis van uw doelstellingen
 • globale en multidisciplinaire zorg te bieden
 • u uw geïnformeerde toestemming te vragen met betrekking tot de behandeling en zorg die u worden aangeboden
 • samen te werken met uw huisarts

 

Wij danken u voor uw medewerking aan onze opdrachten:

 • zorg
 • revalidatie en rehabilitatie
 • opleiding
 

Wij verwachten van u:

 • dat u ons de juiste informatie over uw identiteit meedeelt
 • dat u zich ertoe verbindt om de interne regels en aanbevelingen van onze medewerkers te respecteren
 • dat u zich onthoudt van discriminerend gedrag tegenover onze medewerkers
 • dat u te allen tijde hoffelijk en constructief gedrag toont

 

Wij vragen van u respect voor:

 • de privacy en het welzijn van andere patiënten
 • alle medewerkers, stagiairs of vrijwilligers, ongeacht hun beroep, functie of kwalificatie.
 • de waarden van de instelling die u onthaalt
 • de apparatuur en het meubilair
 • de gemaakte afspraken
 • de bezoekuren

Alle zorgverleners en alle medewerkers van Valisana verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om u een kwaliteitsvol verblijf te garanderen. Bij ongepast gedrag dat in strijd is met deze regels zullen passende maatregelen worden genomen.

ETHISCHE CODE

U vindt hier onze Ethische Code.

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.