Opname

Hoe uw kandidatuur indienen ?

Elke maand evalueren wij het aantal beschikbare plaatsen. De eerste dinsdag van elke maand houden wij een telefoonpermanentie van 10u45' tot 12u30' om alle aanvragen van kandidaturen te ontvangen. Wij werken niet via een wachtlijst.

Tijdens deze oproep, overleggen wij samen met u of het project van Het Canevas beantwoordt aan uw verwachtingen en kijken we na of uw aan de opnamecriteria voldoet.

Na een eerste opname-afspraak zal uw kandidatuur in teamverband beoordeeld worden. Er zal u gevraagd worden om contact op te nemen op dinsdag vanaf 14u na uw afspraak om ons antwoord te kennen. 

Wij nodigen u uit om kennis te nemen van ons onthaalbrochure.

Verblijfsduur ?

Zes maanden verlengbaar. Voor een beperkte duur van 5 jaar.

 

 

 

 

 

Opname- en uitsluitingscriteria

Criteria Opname

 • Patiënten van minimum 18 jaar en maximum 67 jaar (behalve uitzondering)
 • “Psychopathologische problemen die resulteren tot een vermindering van de psychische en relationele functies die leiden tot negatieve sociale gevolgen (schizofreniespectrum, bipolaire en gerelateerde stoornissen, depressies, angsten, obsessief-compulsieve en gerelateerde stoornissen, trauma’s en stress stoornissen, dissociatieve stoornissen, somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen)”

 

Criteria Uitsluiting opname

 • Klinische voorgrond verslaving
 • Beperkte mobiliteit (rolstoel)
 • Eetstoornissen
 • Dubbele diagnose
 • Psychopathie
 • Seksuele misdadigheid
 • Belangrijke taalproblemen
 • Minderjarigen
 • Heterogeniteit van de diagnosen binnen de gemeenschap
 • Administratieve situatie onverenigbaar met de voorwaarden van de overeenkomst (geen woonplaats, mutualiteit, enz)

 

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.