Stages

VALISANA verwelkomt de studenten op pedagogische manier door hen een stimulerend kader te bieden met een gunstige leeromgeving,  in nauwe samenwerking met de universiteiten, hogescholen in de gezondheidszorg en gespecialiseerde instellingen.

Het doel van deze stage is om relevante taken binnen uw studievak toe te passen onder de verantwoordelijkheid van een zorgkundige en in een leerrijke omgeving. Naast de doelstellingen van uw school, vragen wij u ook uw eigen verwachtingen te formuleren.

Gelieve uw stageaanvraag door te sturen naar jobs@valisana.be.


Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.