Uw Medisch Dossier

Verzoek om afschrift van gegevens uit patiëntendossier

Indien u een afschrift wenst van een patiëntendossier gelieve op volgende link te klikken om u vervolgens te informeren over de na te volgen procedure en wie het mag aanvragen.

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.