Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.