Onze diensten

Wat bieden wij ?

Het verblijf in het dagcentrum “Het Canevas” vormt tijdens een overgangsperiode een wederzijdse engagement tussen de aanvrager en het pluridisciplinair team. Het individueel project, dat bij intrede opgesteld wordt, zal uitgevoerd worden door middel van :

 • Gemeenschapsleven
 • Socio-therpeutische activiteiten
 • Individuele sessies

We streven naar enerzijds het herstellen en het behouden van sociale banden en anderzijds naar het vergemakkelijken van veranderingen in een perspectief van resolutie van persoonlijke impasses.

Gemeenschapsleven


Het gemeenschapsleven is één van de belangrijkste aspecten van het verblijf in het Canevas. We staan op vriendelijkheid onder iedereen. We beginnen iedere dag met een onthaalvergadering. Een klein groepje bereidt de gemeenschappelijke maaltijd voor en de dag eindigt met een vieruurtje. Heel de dag lang zijn de lokalen en de tuin plaatsen waar gepraat en gespeeld kan worden en waar er allerlei activiteiten gehouden worden en allerlei initiatieven kunnen plaatsvinden. Eén keer per maand organiseren we een gemeenschapsvergadering om te praten over het dagelijkse leven in het huis: de werking, projecten, moeilijkheden, veranderingen, …

Elke dag bereidt een team van 4 tot 5 personen de maaltijd voor de hele gemeenschap. Het team stelt het dagmenu voor, doet de boodschappen en maakt het eten klaar. Ten slotte wast het team ook af en ruimt de eetzaal op. Deze activiteit biedt de gelegenheid om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. Iedereen is verplicht zich in te schrijven en deel te nemen aan deze dienst.

Het aantal inschrijvingen varieert naargelang hoeveel dagen je aanwezig bent per maand, met een maximum van 2 keukenshiften per maand.

Onze Activiteiten


 • Creatieve workshops (vrije workshop, technische ontdekking, kalligrafie, enz.)
 • Fysieke activiteiten(ontspanning, gymnastiek, wandelen, dansen, zwembad, gemeenschappelijke sporten, zingen, hippotherapie, enz.)
 • Expressie workshops (luisteren naar muziek, collage, schrijven, spreken, levensverhalen, familieverhalen, lichaamsverhalen, drums, enz.)
 • Sociale workshops (koken, tuinieren, een DVD bekijken, gezondheidsgroep, onthaal van nieuwkomers, vertrekgroep, bezoek aan tentoonstellingen, bioscoop, excursies, enz.)
 • Gezondheid workshops (diëtetiek, beheer van medicatie, …)

 

Hoe vaak deze workshops worden georganiseerd varieert. Sommigen worden wekelijks georganiseerd, anderen maandelijks en nog anderen komen in cycli.

Individuele sessies


Op eigen aanvraag of op voorstel van het therapeutische team kan u individuele gesprekken

hebben met alle professionals(dit vervangt uw individuele gesprekken buiten het centrum niet):

 • medische gesprekken met de psychiater en/of verpleegkundige ;
 • individuele gesprekken met een lid van het therapeutische team ;
 • familiale gesprekken ;
 • gesprekken met een maatschappelijk assistent;
 • lichamelijk werk met een kinesitherapeut;
 • individuele logopedie met een logopedist;
 • individueel gesprek met een psycholoog;
 • Individueel gesprek met een ergotherapeut.

 

Er worden regelmatig referentiegesprekken voorzien om het individueel therapeutisch project te ondersteunen.

Samenwerking

Het Canevas werkt in samenwerking met de centra voor mentale gezondheid, huisartsen, psychiaters en andere psychosociale zorgverleners bij het handhaven van de eerder vastgestelde therapeutische contacten.


Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.