Opname

 

Hoe uw kandidatuur indienen ?

Wij verzoeken u om in een eerste stadium kennis te nemen van het project van het PVT Sanatia ( Zie "Onze diensten).

 

Stappenplan opname

Uw volledige aanvraag gebeurt in verschillende stappen, die als volgt kunnen samengevat worden :

1) Wij vragen u om volgend aanvraagformulier in te vullen met hulp van een professional uit de mentale gezondheid (psychiater, sociaal assistent) en terug te sturen hetzij per mail naar servicesocial.msp@valisana.be, hetzij per post naar de Collegestraat 45 te 1050 Elsene.

Uw aanvraagdossier zal door onze medische verantwoordelijke geanalyseerd worden.

2) Twee afspraken zullen u voorgesteld worden met de maatschappelijke assistent;  de psycholoog en de psychiater. Het doel van dit gesprek is het voorstellen van het therapeutisch project, uw vragen beantwoorden, uw verzoek begrijpen, een project op te stellen en bepalen hoe ons multidisciplinair team u kan helpen bij de begeleiding. Een bezoek van het tehuis is ook voorgesteld.

3) Een proefdag geeft u de gelegenheid om uiteindelijk de activiteiten te ontedekken en de verschillende tussenpersonen te ontmoeten. Het doel is om u vertrouwd te maken met het gemeenschapsleven en kennis te maken met de tussenpersonen en de bewoners. Zo kan ook gekeken worden of het project van de kandidaat  in overeenstemming is met het project van het PVT. 

4) Indien u na de proefdag nog steeds klaar bent om in te stappen, zal het team uw project bespreken met de medische verantwoordelijke. Indien uw project wordt goedgekeurd, zal u op een wachtlijst terechtkomen.


In alle fasen van de aanvraagprocedure, zal elke weigering meegedeeld worden aan de aanvrager via een brief van de arts-specialist in psychiatrie, met reden van weigering en indien mogelijk met voorstelling van een meer geschikte oriëntatie.

Verblijfskosten

Uw verblijfprijs zal worden vastgelegd door Iriscare volgens verschillende facturatiecategorieën.

Uw persoonlijke bijdrage (tussenkomst van de mutualiteit voor verblijfprijs) zal afhangen van uw administratieve toestand.

Indien u bijkomende inlichtingen wenst, kan u steeds contact opnemen met de sociale dienst van het PVT op het volgend nummer: 0471 70 96 70 of 02 645 00 50 liefst tussen 14u en 16u30.

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.