Onze diensten

Wat stellen we voor?

Het PVT Sanatia is een plaats voor gemeenschapsleven bestaande uit twee wooneenheden, Tuin en College alsook het huis "Venise" die werkt op zelfredzaamheid. 

De wooneenheden Tuin en College

Het therapeutisch project van de wooneenheden is georganiseerd rond een interdisciplinair team samengesteld uit verschillende professionals met specifieke en aanvullende functies voor de behandeling van de bewoners.

Elke inwoner wordt uitgenodigd om samen met het team zijn persoonlijke project te definiëren. Concrete en realistische mogelijkheden worden met hem uitgewerkt, gebaseerd op zijn verlangen en zijn realiteit, en laten hem toe op kort, middel en lang termijn vooruitzichten te hebben.

Elke inwoner heeft een referentiepersoon: hij zorgt voor continuïteit in de begeleiding en de zorgen die  worden verleend aan de inwoner, terwijl hij in contact kan staan en werken met het hele team.

De begeleiding van de activiteiten van het dagelijks leven is een belangrijk onderdeel van ons werk bij PVT Sanatia. We streven ernaar om ze te bereiken in een collaboratieve en luisterende dynamiek.

Gevarieerde activiteiten worden zowel binnen ons huis georganiseerd (therapeutische keuken, ergotherapie, lichte gym, workshop muziek, esthetiek, voeding...) als buiten (sport- en culturele activiteiten, uitstappen, vakantieverblijven...).

Wij moedigen het behoud en/of de oprichting van een extern netwerk voor onze bewoners sterk aan. We hebben aandacht voor de familie en vriendschappelijke relaties die de bewoner onderhoudt.

Het huis « Venise »

Het huis Venise verwelkomt 13 bewoners volgens gemeenschappelijke benadering ter psychosociaal herstel. Elke persoon wordt ondersteund in zijn parcours naar herstel, met geïndividualiseerde en intensieve projecten. We streven naar ontplooiing van sociale vaardigheden, het budget– en medicatiebeheer, burgerschap en gemeenschapsleven.

De actieve deelname van onze bewoners vormt de basis van hun herstel. We moedigen hun betrokkenheid aan in het beheer van het huis, het leggen van contacten met hun netwerk alsook het nemen van persoonlijke initiatieven. We streven ernaar om hen in staat te stellen om een bevredigend leven terug te vinden op kort of lang termijn in akkoord met hun oorspronkelijke verlangens.

De patiënten staan in het centrum van hun zorgplan. Zij beoordelen en passen hem aan in functie van hun behoeften, moeilijkheden, verlangens en groeitempo. Ons pluridisciplinair team, binnenkort vervolledigd door een helper,  verplicht zich tot het volgen van een zorgfilosofie toegespits op hoop en herstel.

Tot wie richten wij ons ?

Opname- en uitsluitingscriteria

Wij verwelkomen meerderjarige personen die lijden aan een gestabiliseerde chronische psychiatrische stoornis .

 
Op basis van medische verslagen en bijhorende onderzoeken , mag de aanvraagprocedure stopgezet worden indien één van volgende critera zou opduiken :
 
  • Geen psychiatrische pathologie
  • Verslavingen of anorexie op de voorgrond
  • Invaliderende fysische, neurologische of cognitieve handicap
  • Te hoog risico van overgang tot zelfmoord of agressie
  • Geen mogelijke domicilie in regio Brussel

Duur van het verblijf ?

De duur van het verblijf wordt bepaald volgens het persoonlijke project van elke inwoner.

 

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.