Team en verantwoordelijke arts

Verantwoordelijke arts : Dr. Mélissa BLONDIAUX

Coördinator : Dhr. Xavier GUILLEMIN

Het team van het Canevas is samengesteld uit een psychiater, psychologen, maatschappelijke hulpverleners, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, een secretaresse, een artiest en schoonmaakpersoneel.  Wij werken het hele jaar samen met stagiairs uit verschillende beroepen. 

 

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.