Opname & Raadpleging

Hospitalisatie

De opnamedienst is open van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 20u00.

Contact : admission.a@valisana.be of 02/605.60.00

 

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

De opnames gebeuren van maandag tot zondag.

Het zijn de psychiaters die oordelen over de noodzaak van een hospitalisatie in psychiatrie of niet.

Indien de aanvraag werd goedgekeurd, zal een datum van opname met de psychiater gepland worden.

De overplaatsing van een acuut ziekenhuis wordt door de sociale dienst van het acuut ziekenhuis georganiseerd.

Download hier het dossier voor de overplaatsing.

Opname- en uitsluitingscriteria worden hieronder beschreven in punt 7

2. VERBLIJFSKOSTEN

In het algemeen is het remgeld, na tussenkomst van het RIZIV, ten laste van de patiënt. Deze is variabel volgens het statuut bij het ziekenfonds (RVT of andere). Het gaat om 17,24 euro/dag voor de niet-RVT patiënten en om 6,12 euro/dag voor de RVT patiënten.

Op een gemeenschappelijke kamer (2 bedden) worden er noch kamer,  noch ereloonsupplement
aan de patiënt gefactureerd.

Alle artsen zijn geconventioneerd.

3. STAPPEN TE ONDERNEMEN VOOR DE OPNAME

De dag van uw opname zal er een voorschot gevraagd worden, berekend in functie van uw statuut (RVT of niet-RVT) en zal om de 15 dagen hernieuwd worden.

Gemeenschappelijke kamer:

   • 100€/ 15 dagen voor RVT
   • 200€/ 15 dagen dagen voor niet- RVT

Indien u over een hospitalisatieverzekering beschikt, raden wij u aan om u op voorhand
bij uw verzekering in te lichten.
 

Dit voorschot is betaalbaar via Mister Cash-Bancontact aan het onthaal, open van 8u00 tot 20u00 of per overschrijving op de rekening BE96 0910 2102 7205, BIC: GKCCBEBB,  Valisana vzw, Josse Goffinlaan 180, 1082 Sint-Agatha-Berchem.

De betaalde voorschotten zullen verrekend worden met uw eindfaktuur.

4. DE DAG VAN DE OPNAME

De dag van uw aankomst zal u ontvangen worden door het personeel van uw zorgeenheid, na uw inschrijving aan de onthaalbalie.

Voor te leggen documenten :

 • Identiteitskaart
 • Gegevens van de contactpersonen
 • Gegevens van de huisarts
 • Uw rekeningnummer (in geval dat het ziekenhuis een deel van de voorschotten moet terugbetalen.
 • Verzekeringsdocumenten (kaarten of andere)
 • Speciale toelatingen voor bepaalde medicijnen
 • Indien nodig; ziekenhuisopname requisitorium

Indien de opnamedienst niet alle nodige informatie heeft ontvangen voor uw inschrijving zal een maatschappelijke werker zich tot u wenden zodanig alle informatie te kunnen doorgeven aan de opnamedienst.

5. VERBLIJFSDUUR

 Het zijn de artsen van onze instelling die de verblijfsduur bepalen. 

6. Raadplegingen

Voor een raadpleging, vragen wij telefonisch contact op te nemen van maandag tot vrijdag van 8u30’ tot 18u, op het nummer 02/605.60.00.

7. Opname- en uitsluitingscriteria

Criteria Opname


Wij verwelkomen elke persoon vanaf 16 jaar met een psychische stoornis. Elke situatie zal besproken worden met ons zorgteam, de zorgvragende persoon en zijn psychiater of huisarts om na te gaan of een opname aangewezen is in zijn zorgtraject. 

Criteria Uitsluiting opname

 • Noodzakelijke perfusie, transfusie
 • Ernstige alcoholpromillage
 • Zuurstoftherapie
 • Gekende MRSA of BMR
 • Monitoringsapparatuur hartziekten
 • Toxicologische monitoring
 • Ernstige of gedecompenseerde metabolische stoornissen
 • Belangrijke mobiliteitsstoornissen, morbide obesitas
 • Patiënten in voorwaardelijke vrijlating of in sociaal verweer
 • Verzekerbaarheidsproblemen
 • Noodzakelijke lichamelijke fixatie
 • Uitsluitend sociaal reden
 
Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.