Onze diensten

Tot wie richten wij ons ?

Wij verzorgen voornamelijk volwassen patiënten maar wij verwelkomen soms ook jongeren (vanaf 16 jaar), met psychisch leed.

Wat bieden wij aan ?

Ons ziekenhuis biedt voornamelijk twee benaderingen, één gericht op transitiepsychiatrie en het onthaal en de andere gericht op psychosen.

Ons pluridisciplinair team (psychiaters, neurologen, psychologen, verpleegkundigen, opvoeders, kinesisten, ergotherapeuten en maatschappelijk assistenten) stelt een geïndividualiseerd zorgproject op voor elk persoon die opgenomen wordt. Het team organiseert therapuetische activiteiten, behoudt de verbinding met het externe netwerk en verzekert de permanente vorming van de zorgverleners.

Elk patiënt begunstigt over een referentiepersoon of vertrouwenspersoon gedurende zijn verblijf.

Ons pluridisciplinair team wordt gestuurd door de Care Ethiek, dwz gepersonaliseerde en informele zorgen inbegrepen : de betrouwbaarheid van het woord en de ernst van de zorg. Het implementeert het concept van herstel dat een proces van zelfredzaamheid en empowerment is.

De psychosociale begeleiding wordt ingeschakeld bij een sociale kloof.

Wij steunen verschillende projecten en geven aan onze patiënten de vrijheid om toe te treden of niet :

  • - Ouderschap : Begeleiding zwangerschap en ondersteuning van het ouderschap bij patiënten in psychisch leed.
  • - Werk : Het psychisch leed leidt te vaak tot uitsluiting van de arbeidsmarkt.
  • - Interculturele bemiddeling : de aanwezigheid van een culturele bemiddelaar geeft de gelegenheid om een klinische situatie toe te lichten.

Wij Integreren somatische behandelingen dankzij onze ziekenhuispartners.

Ten slotte, beoefenen wij cognitieve remediëring : de aanwezigheid van verschillende disciplines in onze instelling geeft de mogelijkheid aan de patiënten om de cognitieve moeilijkheden te benaderen die vaak gepaard gaan met mentale ziekten.

Waarom zijn wij uniek ?

Dankzij onze interdisciplinariteit.

Ook dankzij onze beschouwing van de hospitalisatie als een globaal zorgtraject in sterke band met ambulante oplossingen.

En ten slotte, dankzij onze opvangcapaciteit voor personen met complexe moeilijkheden (zowel somatisch en psychisch als sociaal).

Sanatia is ingeschreven sinds meerdere decennia in het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg en het Brusselse sociale netwerk.